MEVZUAT

(2019 yılı Genelgeleri)Sayı NoTarihi 
Kıymet Kriterli Gözetim Hakkında Tebliğ0122.01.2019Detay
İhracatta Ceza Kararları0205.02.2019Detay
Bitki Karantinası Uygunluk Yazısı-Transit TPS Entegrasyonu0305.02.2019Detay
İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi0408.02.2019Detay
İhracat İşlemleri0528.02.2019Detay
Türkiye İle KKTC Arasında Kargo Taşımacılığı0606.03.2019Detay
TPS-Tarım ve Orman Bakanlığı-Ön İzin Belgesi(Veterinerlik Ürünleri)0708.03.2019Detay
Deniz Limanlarında Gümrük İş ve İşlemleriyle İlgili Hizmetlerden Alınacak Azami Ücret Tarifesi0827.03.2019Detay
Geçici İthalat Rejimi ile Geçici İhracat Eşyasında Ayniyet Teslimi0929.03.2019Detay
TPS-Sağlık Bakanlığı-Kontrol Belgesi1028.03.2019Detay
TPS-Taahhütname1105.04.2019Detay
Varış Öncesi Gümrük İşlemleri1208.04.2019Detay
Ek
Sağlık Bakanlığı-Kontrole Tabi Maddelerin İhracına Mahsus Ruhsatname-İhracat Permisi1305.04.2019Detay
Sağlık Bakanlığı-Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Fiili İthalatında Gümrük İdarelerinde Kullanılmaya Mahsus Kayıt Belgesi1415.04.2019Detay
TPS-Özel Fatura1518.04.2019Detay
Sağlık Bakanlığı- Ön İzin Belgesi (Düşümsüz)1730.04.2019Detay
TPS-Eşya Teslim Listesi1803.05.2019Detay
Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar1910.05.2019Detay
TPS-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı2015.05.2019Detay
Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali (2019/26 Sayılı Genelge ile, 2019/21 Sayılı Genelge’nin uygulanmasının 31.12.2019 tarihine kadar ertelendiği hususu düzenlenmiştir.)2114.05.2019Detay
Sınırlardan Öncelilki Geçiş2227.05.2019Detay
Gümrük Beyannamelerinin 24 No’lu Kutusu Hk.2327.05.2019Detay
Yabancı Firma Kayıt Sistemi2412.06.2019Detay
2012/2 Sayılı Genelge’de Değişiklik2518.06.2019Detay
2019/21 Sayılı Genelge Hk.2618.06.2019Detay
Hızlı İletişim